ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,836
Yesterday:3,182
Today:1,343

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Surveys and Multivariate Analysis
Exam room : SMA-DH41ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Nhật HoàngNam12/03/1997 
2 Lê Thị PhươngNgân31/03/1995 
3 ĐặngNguyễn24/07/1995 
4 Lý LiễuQuỳnh10/10/1997 
5 Nguyễn HoàngTấn05/03/1997 
6 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
7 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
8 Lê Hải AnhThư22/04/1997 
9 Lê Anh BảoTrâm17/02/1997 
10 Lý HồngTrân31/12/1996 
11 Lâm Nguyễn HồngTrang18/01/1997 
12 Nguyễn HàTrang18/04/1997 
13 Nguyễn HươngTrang02/08/1997 
14 Thái Nhật QuỳnhTrang26/02/1997 
15 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
16 Nguyễn Ngọc ThanhTrúc12/11/1997 
17 Trần HoàngUyên15/06/1997 
18 Phạm Hoàng LanVy05/02/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home