ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,963,808
Yesterday:3,182
Today:1,315

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Business
Exam room : IB-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Thiện KhangAn20/07/1997 
2 Hoàng MaiAnh11/03/1997 
3 Lê TuấnAnh22/08/1994 
4 Phạm Thị NgọcAnh23/08/1997 
5 Trần Thị TrangAnh06/02/1997 
6 Huỳnh Ngọc BảoChâu23/01/1997 
7 Huỳnh Phúc KimChâu02/08/1997 
8 Trần BảoChâu06/08/1997 
9 Mai Thị KimHằng07/05/1997 
10 Lê NguyễnHào07/01/1996 
11 Nguyễn ĐứcHoàng18/02/1997 
12 Nguyễn Đặng QuốcHưng06/03/1997 
13 Hoàng ThanhHương26/02/1997 
14 Cao Minh YếnKhang21/04/1997 
15 Bùi Nguyễn BảoKhanh03/07/1997 
16 Vương TuấnLâm19/12/1997 
17 Đoàn Nguyễn NgọcLinh20/06/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home