ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,056
Yesterday:2,268
Today:623

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Auditing
Exam room : Au-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Nguyễn PhúAn25/06/1993 
2 Nguyễn Bá GiaÂn12/10/1997 
3 Nguyễn Thị LâmAnh05/02/1997 
4 Phạm MinhAnh01/04/1997 
5 Trần Thị TrangAnh06/02/1997 
6 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
7 Hùng Nguyễn BảoHân11/11/1997 
8 Mai Thị KimHằng07/05/1997 
9 Mai Lê ThụcHiền09/05/1996 
10 Trần Thị ThúyHòa05/10/1997 
11 Mai HuyHoàng31/01/1997 
12 Nguyễn ĐứcHoàng18/02/1997 
13 Nguyễn Đặng QuốcHưng06/03/1997 
14 Hoàng ThanhHương26/02/1997 
15 Nguyễn LêHuy11/10/1997 
16 Vũ Ngọc MaiKhanh20/04/1997 
17 Trần Huỳnh HoànKhôi07/11/1997 
18 Vương TuấnLâm19/12/1997 
19 Tạ KhánhLinh30/04/1997 
20 Nguyễn NguyênLong04/08/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home