ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,058
Yesterday:2,268
Today:625

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Auditing
Exam room : Au-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần HồngMinh05/11/1997 
2 Đặng Hà BảoNgân13/10/1997 
3 Vũ ThanhNgân16/10/1997 
4 Huỳnh ThuNguyệt17/09/1997 
5 Lê UyênNhật29/09/1997 
6 Lê HuỳnhNhi26/03/1997 
7 Lương ThuPhương09/04/1997 
8 Nguyễn Thế MinhQuang12/11/1997 
9 Dương ThuQuỳnh26/12/1997 
10 Nguyễn HoàngTấn05/03/1997 
11 Đặng Hà AnhThư27/01/1996 
12 Phạm Thị NgọcThùy25/10/1997 
13 Nguyễn Thị MaiTrâm05/06/1997 
14 Hồ ThiênTrang26/02/1997 
15 Nguyễn HươngTrang02/08/1997 
16 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
17 Nguyễn Ngọc ThanhTrúc12/11/1997 
18 Nguyễn Thị TốUyên01/02/1997 
19 Huỳnh MỹVân04/02/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home