ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,087
Yesterday:2,268
Today:654

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng MaiAnh11/03/1997 
2 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
3 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
4 Nguyễn Ngọc MinhChâu27/06/1997 
5 Lê QuangChương20/04/1997 
6 Văn Nguyễn TiếnĐạt06/06/1997 
7 Hùng Nguyễn BảoHân11/11/1997 
8 Lê NguyễnHào07/01/1996 
9 Hồ Sử ThảoHiếu03/04/1997 
10 Mai HuyHoàng31/01/1997 
11 Nguyễn LêHuy11/10/1997 
12 Nguyễn NguyênLong04/08/1997 
13 Trần HồngMinh05/11/1997 
14 Quách HằngNgân11/03/1997 
15 Nguyễn BảoNgọc01/11/1996 
16 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home