ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,088
Yesterday:2,268
Today:655

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : International Financial Management
Exam room : IFM-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Huỳnh ThuNguyệt17/09/1997 
2 Đinh LậpNhân24/09/1997 
3 Lê UyênNhật29/09/1997 
4 Lê HuỳnhNhi26/03/1997 
5 Phạm Bạch CẩmNhung19/11/1997 
6 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
7 Dương Thiện TrangThanh20/12/1997 
8 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
9 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
10 Nguyễn Đặng VânThi21/12/1997 
11 Nguyễn Thị MaiTrâm05/06/1997 
12 Nguyễn HươngTrang02/08/1997 
13 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
14 Nguyễn Thị ThụcTrinh01/02/1997 
15 Nguyễn Ngọc ThanhTrúc12/11/1997 
16 Phan Ngọc ThùyVy01/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home