ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,148
Yesterday:2,268
Today:715

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Strategic Management
Exam room : SM-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Nhật HoàngNam12/03/1997 
2 Đỗ Thị BíchNgọc27/12/1997 
3 Tống TrầnNguyên30/05/1997 
4 Trần Lê HảiNhư25/02/1997 
5 Trương Phạm MỹQuyên20/07/1997 
6 Phan ThanhThanh16/08/1997 
7 Trần PhươngThảo08/07/1997 
8 Hồ MinhThiện12/06/1997 
9 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
10 Hàn ĐứcTín07/01/1997 
11 Lâm Nguyễn HồngTrang18/01/1997 
12 Thái Nhật QuỳnhTrang26/02/1997 
13 Trần Ngọc MinhTriết18/07/1997 
14 Lâm PhươngVinh03/01/1997 
15 Vương Hoàng19/06/1997 
16 Nguyễn Trần ThúyVy23/09/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home