ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,049,150
Yesterday:2,268
Today:717

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Strategic Management
Exam room : SM-DH41ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đỗ KỳMinh04/12/1997 
2 Nguyễn Ngọc HàMy18/11/1997 
3 Trần Hoàng HàMy04/01/1997 
4 Phan GiaNguyên16/01/1997 
5 Hoàng Thị HoàiPhương21/01/1997 
6 Đặng Lê TịnhQuyên20/03/1997 
7 Lý LiễuQuỳnh10/10/1997 
8 Phạm Ngọc VyThảo04/01/1997 
9 Lê Hải AnhThư22/04/1997 
10 Nguyễn Ngọc AnhThư23/08/1997 
11 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
12 Nguyễn TrungTín05/04/1997 
13 Kiều BảoToàn25/11/1997 
14 Nguyễn HàTrang18/04/1997 
15 Nguyễn Thị ThùyTrang06/03/1997 
16 Nguyễn Thanh NgọcTuyền20/04/1997 
17 Trần HoàngUyên15/06/1997 
18 Huỳnh Kiến25/02/1996 
19 Lý LanVy24/09/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home