ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,973,858
Yesterday:5,129
Today:439

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-CH27ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Xuân MinhHân25/06/1991 
2 Phan Thị ThanhHiếu31/08/1995 
3 Trần ĐứcHiếu08/05/1991 
4 Phạm PhươngHoa02/06/1992 
5 Nguyễn Thị KimHồng29/03/1989 
6 Nguyễn Phước HuyHưng08/08/1995 
7 Vương Thị TuyếtHương16/01/1990 
8 Vương ThịHường01/01/1984 
9 Lê Thị KimKhang20/05/1995 
10 Nguyễn BáKhánh13/10/1984 
11 Trần BáKhôi12/02/1982 
12 Đặng Thị KimKhuyên02/04/1990 
13 Trương HiếuLam09/05/1994 
14 Lương Thị MỹLan27/09/1991 
15 Nguyễn Thị MỹLinh06/09/1987 
16 Phạm Thị PhươngLinh03/04/1993 
17 Trần ViếtLinh31/08/1988 
18 Đặng Thị NgọcLoan22/09/1993 
19 Phan ThúyLoan17/12/1988 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home