ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,973,861
Yesterday:5,129
Today:442

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-CH27ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn VănLộc01/01/1989 
2 Nguyễn NgọcMinh11/06/1988 
3 Nguyễn Thị HoàngMỹ22/05/1989 
4 Võ ThịMỹ12/11/1984 
5 Lê PhươngNam25/11/1993 
6 Nguyễn Thị ThanhNhàn01/01/1986 
7 Phùng Trịnh KimNhi01/08/1993 
8 Dương Thị HồngNhung26/12/1991 
9 Nguyễn AnhPhúc10/01/1981 
10 Huỳnh ThịPhượng01/12/1972 
11 Đỗ Nguyễn HoàngQuân24/11/1992 
12 Lê Ngọc KhánhQuang22/06/1993 
13 Trần MinhTâm09/10/1993 
14 Nguyễn TríThanh29/04/1984 
15 Nguyễn Thị ThanhThảo01/11/1993 
16 Nhâm Thị ThuThảo19/03/1990 
17 Lê Hồ QuốcThịnh25/08/1993 
18 Nguyễn ThịThủy10/02/1990 
19 Nguyễn Thị ThùyTrang22/01/1995 
20 Phạm Thị ThùyTrang11/02/1991 
21 Lê Ngọc HảiTriều17/06/1995 
22 Lý BíchVân16/12/1995 
23 Nguyễn Thị PhươngYến14/11/1979 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home