ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,509,411
Yesterday:1,788
Today:1,418

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Corporate Finance
Exam room : CF-CH27ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn VănLộc01/01/1989 
2 Phan VănLộc15/05/1993 
3 Nguyễn NgọcMinh11/06/1988 
4 Nguyễn Thị HoàngMỹ22/05/1989 
5 Võ ThịMỹ12/11/1984 
6 Lê PhươngNam25/11/1993 
7 Nguyễn Thị ThanhNhàn01/01/1986 
8 Phùng Trịnh KimNhi01/08/1993 
9 Dương Thị HồngNhung26/12/1991 
10 Nguyễn AnhPhúc10/01/1981 
11 Huỳnh ThịPhượng01/12/1972 
12 Đỗ Nguyễn HoàngQuân24/11/1992 
13 Lê Ngọc KhánhQuang22/06/1993 
14 Trần MinhTâm09/10/1993 
15 Nguyễn TríThanh29/04/1984 
16 Nguyễn Thị ThanhThảo01/11/1993 
17 Nhâm Thị ThuThảo19/03/1990 
18 Lê Hồ QuốcThịnh25/08/1993 
19 Nguyễn ThịThủy10/02/1990 
20 Nguyễn Thị ThùyTrang22/01/1995 
21 Phạm Thị ThùyTrang11/02/1991 
22 Lê Ngọc HảiTriều17/06/1995 
23 Lý BíchVân16/12/1995 
24 Nguyễn Thị PhươngYến14/11/1979 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home