ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,712
Yesterday:4,223
Today:2,604

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Hoàng TrúcAnh23/02/1999 
2 Phạm Nguyễn ThụyAnh20/08/1997 
3 Trần TrúcAnh05/12/1998 
4 Trương Cảnh DuyAnh22/03/1998 
5 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
6 Nguyễn AnhHào25/07/1997 
7 Cao ThuHằng09/04/1999 
8 Đặng TrungHiếu17/07/1999 
9 Hoàng Kim TháiHòa20/11/1998 
10 Võ Nguyễn ĐìnhKhang06/05/1999 
11 Bùi MinhKhoa10/02/1997 
12 Nguyễn Đào TùngLinh09/07/1998 
13 Lưu Phạm BìnhMinh07/09/1999 
14 Lê KhánhNguyên12/03/1998 
15 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
16 Lý Hồng HoàiPhương06/01/1994 
17 Trương TốPhương23/07/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home