ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,714
Yesterday:4,223
Today:2,606

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Applied Econometrics
Exam room : AE-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan ThuThảo10/11/1997 
2 Nguyễn Hoàng ThanhTrúc25/12/1992 
3 Trương Hoàng NhậtVy24/08/1997 
4 Nguyễn Thị ThuTrang05/10/1998 
5 Nguyễn Thị VânThanh11/08/1999 
6 Trần MinhThông09/08/1999 
7 Nguyễn Trà MinhThư25/10/1999 
8 Ngô Hồ ThủyTiên27/05/1999 
9 Lưu BảoTrân19/05/1999 
10 Huỳnh Phan Anh15/07/1999 
11 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
12 Hoàng NgọcLinh18/04/1997 
13 Tào Quang KhảiMinh27/07/1997 
14 Trương VănNam28/07/1998 
15 Nguyễn Ngọc HoàngLan23/08/1998 
16 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
17 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
18 Trần DiễmTrân25/03/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home