ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,756
Yesterday:4,223
Today:2,648

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Bank Management
Exam room : BM-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Minh QuốcAnh13/04/1997 
2 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
3 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
4 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
5 Phạm TrungDũng03/02/1996 
6 Đoàn Thị ThảoHiền03/12/1995 
7 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
8 Vũ PhươngLinh12/08/1997 
9 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
10 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
11 Bùi BíchPhương04/12/1997 
12 Lưu NgọcPhương09/02/1996 
13 Lý Hồng HoàiPhương06/01/1994 
14 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
15 Võ ThànhPhương06/08/1995 
16 Nguyễn TuấnQuang04/07/1995 
17 Võ ThànhTài24/02/1997 
18 Nguyễn Quốc PhướcThái11/08/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home