ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,761
Yesterday:4,223
Today:2,653

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Bank Management
Exam room : BM-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lưu Trần HiềnThục24/08/1994 
2 Chu Thị ĐiềnTrang20/02/1996 
3 Trần Thị PhươngTrang25/06/1996 
4 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
5 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
6 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
7 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
8 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
9 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
10 Hà NguyênThảo27/06/1997 
11 Lê MinhThắng11/04/1993 
12 Nguyễn MinhThi09/06/1997 
13 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
14 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
15 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
16 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
17 Đỗ Ngọc PhươngTrinh24/09/1997 
18 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home