ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,765
Yesterday:4,223
Today:2,657

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Bank Management
Exam room : BM-S218WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
2 Võ BảoChâu06/09/1997 
3 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
4 Trần Bảo Ngọc10/05/1996 
5 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
6 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
7 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
8 Hoàng Nguyễn BảoKhanh20/07/1997 
9 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
10 Lục KhánhLinh01/10/1996 
11 Chien ChihLung16/06/1997 
12 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
13 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
14 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
15 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
16 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
17 TrầnPhong28/10/1994 
18 Bùi NguyênPhương21/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home