ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,564,956
Yesterday:4,061
Today:490

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần HưngPhát01/01/1998 
2 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư04/10/1998 
3 Nguyễn ThanhPhong16/07/1998 
4 Trương TốPhương23/07/1998 
5 Chế Hòa TúQuyên23/05/1998 
6 Hồng TốThanh18/11/1999 
7 Phan Thị ThanhThảo28/04/1999 
8 Trương MinhThư16/11/1999 
9 Hà Ngọc QuỳnhThy01/11/1999 
10 Nguyễn Thị ThuTrang05/10/1998 
11 Phạm ThùyTrang24/11/1997 
12 Nguyễn Thị HươngTrà25/01/1999 
13 Nguyễn Võ AnhTú26/12/1999 
14 Phạm Nguyễn PhươngUyên26/05/1998 
15 Lê Nguyễn KhánhVy01/05/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home