ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,701
Yesterday:4,223
Today:2,593

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Investment Management
Exam room : IM-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
2 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
3 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
4 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
5 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
6 Phạm TrungDũng03/02/1996 
7 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
8 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
9 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
10 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
11 Lục KhánhLinh01/10/1996 
12 Chien ChihLung16/06/1997 
13 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
14 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
15 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
16 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
17 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home