ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,703
Yesterday:4,223
Today:2,595

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Investment Management
Exam room : IM-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
2 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
3 Bùi BíchPhương04/12/1997 
4 Lý Hồng HoàiPhương06/01/1994 
5 Nguyễn LêPhương09/10/1995 
6 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
7 Võ ThànhPhương06/08/1995 
8 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
9 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
10 Võ ThànhTài24/02/1997 
11 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
12 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
13 Lê MinhThắng11/04/1993 
14 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
15 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
16 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
17 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
18 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home