ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,541,682
Yesterday:1,740
Today:1,282

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Research
Exam room : MR-S218WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn HoàiAnh09/08/1997 
2 Đặng MaiAnh16/08/1997 
3 Phạm ThànhĐạt07/11/1996 
4 Trần Phước VinhHiển10/01/1996 
5 Nguyễn HuyHoàng14/02/1997 
6 Nguyễn Trần GiaKhang20/06/1996 
7 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
8 Phan MinhKhôi07/05/1996 
9 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
10 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
11 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
12 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
13 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
14 Đoàn Nguyễn ThanhVân31/12/1996 
15 Nguyễn HữuViệt27/09/1995 
16 Dương Trần NgọcVy16/08/1995 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home