ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,604
Yesterday:4,223
Today:2,496

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Phước ThảoAnh16/12/1999 
2 Nguyễn Hà VânAnh31/07/1999 
3 Phạm DuyAnh21/01/1999 
4 Phạm Nguyễn QuỳnhAnh20/12/1999 
5 Trần QuangAnh03/12/1999 
6 Võ Vũ TúAnh23/07/1999 
7 Nguyễn NgọcÁnh02/11/1999 
8 Lê Trần GiaBảo14/10/1999 
9 Nguyễn MinhChâu06/07/1999 
10 Nguyễn QuỳnhChi26/11/1999 
11 Lê Trần HoàngDuy21/10/1999 
12 Nguyễn Thị Thanh28/06/1999 
13 Phan Thế HoàngHải01/01/1999 
14 Văng SỹHào03/09/1999 
15 Nguyễn Thị MaiHoàng10/01/1999 
16 Bành PhúcHuy12/02/1999 
17 Phạm KhangHuy21/01/1999 
18 Nguyễn Bá KhánhLinh09/12/1999 
19 Nguyễn Thị NgọcLinh23/03/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home