ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,606
Yesterday:4,223
Today:2,498

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThànhLong20/08/1999 
2 Nguyễn ChíNhân23/10/1999 
3 Nguyễn Thị QuỳnhNhư20/04/1999 
4 Phạm Vũ HuỳnhNhư11/06/1994 
5 Vương ThụcOanh18/10/1999 
6 Trịnh PhươngQuỳnh04/04/1999 
7 Dương TuấnSơn11/05/1995 
8 Huỳnh Ngọc MinhTâm08/06/1999 
9 Hồng TốThanh18/11/1999 
10 Phan Thị ThanhThảo28/04/1999 
11 Tôn Thất BáThuần12/12/1995 
12 Trương MinhThư16/11/1999 
13 Hà Ngọc QuỳnhThy01/11/1999 
14 Lê Nguyễn MinhThy23/07/1999 
15 Đoàn Thị MinhTrang08/12/1999 
16 Nguyễn Thị HươngTrà25/01/1999 
17 Nguyễn Võ AnhTú26/12/1999 
18 Phạm Nguyễn PhươngUyên26/05/1998 
19 Đoàn Vũ ThảoVy29/10/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home