ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,541,658
Yesterday:1,740
Today:1,258

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Management
Exam room : PM-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn ThànhLong20/08/1999 
2 Nguyễn ChíNhân23/10/1999 
3 Nguyễn Thị QuỳnhNhư20/04/1999 
4 Vương ThụcOanh18/10/1999 
5 Trịnh PhươngQuỳnh04/04/1999 
6 Dương TuấnSơn11/05/1995 
7 Huỳnh Ngọc MinhTâm08/06/1999 
8 Hồng TốThanh18/11/1999 
9 Phan Thị ThanhThảo28/04/1999 
10 Tôn Thất BáThuần12/12/1995 
11 Trương MinhThư16/11/1999 
12 Hà Ngọc QuỳnhThy01/11/1999 
13 Lê Nguyễn MinhThy23/07/1999 
14 Đoàn Thị MinhTrang08/12/1999 
15 Nguyễn Thị HươngTrà25/01/1999 
16 Nguyễn Võ AnhTú26/12/1999 
17 Phạm Nguyễn PhươngUyên26/05/1998 
18 Đoàn Vũ ThảoVy29/10/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home