ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,443,336
Yesterday:1,961
Today:1,692

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Uông Sĩ TuấnAnh27/05/1989 
2 Đặng Thị KimChi17/01/1997 
3 Lâm MỹDinh27/07/1997 
4 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
5 Lê QuốcDũng07/04/1993 
6 Phạm Thị ThuHằng11/04/1997 
7 Trần Phước VinhHiển10/01/1996 
8 Choi JaeHo01/03/1998 
9 Phạm KhánhLy21/08/1995 
10 Lâm NguyệtMinh24/12/1997 
11 Bùi Thị KimNgân16/12/1998 
12 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
13 Lê Nguyễn QuếNhư22/02/1997 
14 Bùi BíchPhương04/12/1997 
15 Nguyễn Thị HàPhương21/05/1998 
16 Võ ThànhPhương06/08/1995 
17 Bùi Lê XuânQúi14/12/1993 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home