ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,541,677
Yesterday:1,740
Today:1,277

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi Nguyễn HoàiAnh09/08/1997 
2 Lê TrầnAnh02/01/1996 
3 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
4 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
5 Phạm TrungDũng03/02/1996 
6 Đoàn Thị ThảoHiền03/12/1995 
7 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
8 Võ ThànhTài24/02/1997 
9 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
10 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
11 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
12 Khưu ĐăngThiên25/02/1998 
13 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
14 Đoàn Thiện MinhTrí04/11/1994 
15 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
16 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
17 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
18 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home