ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,763
Yesterday:4,223
Today:2,655

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Võ ThànhTài24/02/1997 
2 Lê Phạm NhậtTân14/04/1996 
3 Nguyễn Lê KhắcTấn05/10/1998 
4 Nguyễn AnhThảo12/11/1998 
5 Khưu ĐăngThiên25/02/1998 
6 Nguyễn Ngọc BảoTrân18/06/1996 
7 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
8 Đoàn Thiện MinhTrí04/11/1994 
9 Phạm Lê UyênUyên11/03/1996 
10 Đào Khắc Hoàn17/04/1996 
11 Lê Ngọc MaiXuân19/12/1996 
12 Bùi Nguyễn HoàiAnh09/08/1997 
13 Lê TrầnAnh02/01/1996 
14 Nguyễn Văn HoàngÁnh24/07/1993 
15 Nguyễn Ngọc BảoChâu28/07/1996 
16 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
17 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
18 Phạm TrungDũng03/02/1996 
19 Đoàn Thị ThảoHiền03/12/1995 
20 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home