ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,541,675
Yesterday:1,740
Today:1,275

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S218WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HuyHoàng14/02/1997 
2 Võ Thị ThuHương07/06/1996 
3 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
4 Phan MinhKhôi07/05/1996 
5 Lê Thị ThuỳLinh05/07/1993 
6 Lục KhánhLinh01/10/1996 
7 Đặng Trần BảoNgân01/10/1990 
8 Trần Thị KimNgân02/07/1996 
9 TrầnPhong28/10/1994 
10 Mai Thị LinhPhương26/12/1995 
11 Nguyễn LêPhương09/10/1995 
12 Quách Trần MinhQuân03/01/1994 
13 Hà NguyênThảo27/06/1997 
14 Phạm AnhThư19/05/1986 
15 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
16 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
17 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
18 Nguyễn Đức BảoVy26/09/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home