ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,767
Yesterday:4,223
Today:2,659

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Enterprise Law
Exam room : EL-S218WSB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Vũ QuỳnhHương07/01/1994 
2 Nguyễn HuyHoàng14/02/1997 
3 Võ Thị ThuHương07/06/1996 
4 Huỳnh DiệuKhánh11/02/1994 
5 Phan MinhKhôi07/05/1996 
6 Lê Thị ThuỳLinh05/07/1993 
7 Lục KhánhLinh01/10/1996 
8 Đặng Trần BảoNgân01/10/1990 
9 Trần Thị KimNgân02/07/1996 
10 TrầnPhong28/10/1994 
11 Mai Thị LinhPhương26/12/1995 
12 Nguyễn LêPhương09/10/1995 
13 Quách Trần MinhQuân03/01/1994 
14 Hà NguyênThảo27/06/1997 
15 Phạm AnhThư19/05/1986 
16 Phan Dương KimTrang28/04/1996 
17 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
18 Hoàng Nguyễn Minh13/01/1997 
19 Nguyễn Đức BảoVy26/09/1996 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home