ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,323,905
Yesterday:4,223
Today:2,797

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-S218WSB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Minh QuốcAnh13/04/1997 
2 Nguyễn HoàngBảo06/12/1997 
3 Nguyễn Ngọc MinhChâu18/02/1997 
4 Võ BảoChâu06/09/1997 
5 Nguyễn ĐứcCường25/02/1994 
6 Lý Huỳnh NhậtDuy30/01/1996 
7 Nguyễn ThùyDương12/12/1997 
8 Trần Bảo Ngọc10/05/1996 
9 Vũ Nguyên ThuHiền03/03/1997 
10 Hà ĐứcHiếu22/05/1993 
11 Nguyễn NhậtHuy13/01/1997 
12 Hoàng Ngọc MaiHương14/09/1995 
13 Hoàng Nguyễn BảoKhanh20/07/1997 
14 Nguyễn ThếKiệt01/06/1994 
15 Lục KhánhLinh01/10/1996 
16 Vũ PhươngLinh12/08/1997 
17 Chien ChihLung16/06/1997 
18 Trịnh KhảMinh28/08/1994 
19 Hồ Nguyễn KhánhNgân13/08/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home