ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINK



Visit:2,323,906
Yesterday:4,223
Today:2,798

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Innovation, Enterprise and Society
Exam room : IES-S218WSB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn GiaNghi24/11/1996 
2 Nguyễn Thị HồngNgọc17/08/1995 
3 Phạm Thị MỹNgọc15/10/1997 
4 Phan Vũ MinhNhật27/03/1994 
5 TrầnPhong28/10/1994 
6 Bùi NguyênPhương21/10/1997 
7 Nguyễn TuấnQuang04/07/1995 
8 Nguyễn TấnTài09/11/1996 
9 Nguyễn Quốc PhướcThái11/08/1997 
10 Đặng ThanhThảo14/06/1997 
11 Hà NguyênThảo27/06/1997 
12 Lê MinhThắng11/04/1993 
13 Nguyễn MinhThi09/06/1997 
14 Chu Thị ĐiềnTrang20/02/1996 
15 Nguyễn Ngọc ThùyTrang04/11/1996 
16 Trần Thị PhươngTrang25/06/1996 
17 Nguyễn Kiều BảoTrân17/12/1996 
18 Đỗ Ngọc PhươngTrinh24/09/1997 
19 Bạch Hoàng TúUyên07/11/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home