ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,973,783
Yesterday:5,129
Today:364

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Contemporary People Management
Exam room : CPM-Q318MBA-1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn MinhChâu28/10/1993 
2 Đào QuốcCường12/11/1993 
3 Võ Tuấn NgọcDiễm04/04/1992 
4 Phạm HàDuy25/11/1996 
5 Nguyễn Thị MỹDuyên20/08/1995 
6 PhạmHiếu30/03/1994 
7 Trần Đình BáKhánh05/09/1993 
8 Nguyễn Thị ThảoNgọc23/04/1995 
9 Vũ HồngNgọc03/10/1996 
10 Nguyễn Khánh KhôiNguyên01/01/1995 
11 Lâm HảiNhư21/03/1995 
12 Lâm ThểPhú25/02/1994 
13 Lương Trần HồngPhúc14/01/1994 
14 Phan Thị MinhPhương02/09/1991 
15 Trần Hà ÁnhPhương20/01/1992 
16 Trần ThanhThủy05/01/1991 
17 Lê KhánhTrang03/11/1993 
18 Phạm Thị ÁiTrinh17/01/1994 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home