ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,041
Yesterday:2,898
Today:5,474

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Diệp NgọcAnh10/10/2000 
2 Ngô Quang HảiAnh15/09/2000 
3 Phạm MinhAnh12/07/2000 
4 Phạm Thị KimAnh09/12/2000 
5 Lê HoàiBảo16/07/2000 
6 Quách Ngọc BảoChâu23/01/2000 
7 Khắc Thị PhươngDung27/06/2000 
8 Trần HoàngGia15/05/1999 
9 Vũ Thị NgânGiang08/04/2000 
10 Lê ThúyHằng22/10/1997 
11 Khương Thị ThuHiền08/07/2000 
12 Quan MinhHiếu12/09/2000 
13 Đặng Nguyễn ThuHoài18/12/2000 
14 Nguyễn Phúc HuyKhang18/11/2000 
15 Đào CôngKhanh27/07/2000 
16 Nguyễn QuốcKhanh16/06/2000 
17 Lưu TrườngKhánh17/01/2000 
18 Quách HoàngKim15/05/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home