ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,630
Yesterday:2,853
Today:961

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Principles of Economics
Exam room : PE-DH44ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Đào TuyếtAnh03/10/2000 
2 Lê NgọcAnh05/11/2000 
3 Phạm Huỳnh ViAnh01/11/2000 
4 Hồ Phạm PhươngDung30/09/2000 
5 Đỗ Hoàng MinhHuy12/01/2000 
6 Nguyễn Phạm HuyKhang18/05/2000 
7 Đoàn HiềnKhanh09/11/2000 
8 Nguyễn HoàngMinh14/10/2000 
9 Phạm Thị QuýMinh01/04/2000 
10 Nguyễn NhậtNguyên17/10/2000 
11 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư17/06/2000 
12 Nguyễn QuỳnhNhư25/01/2000 
13 Trương Võ QuỳnhNhư01/12/2000 
14 Nguyễn ĐứcPhú04/07/2000 
15 Nguyễn Phạm MinhPhúc26/01/2000 
16 Võ KimQuy25/03/2000 
17 Huỳnh BáThắng15/10/2000 
18 Trần Bảo ThânThiên15/03/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home