ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,730
Yesterday:2,853
Today:1,061

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-DH44ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn MaiAnh26/06/2000 
2 Bùi Thị NgọcÁnh03/06/2000 
3 Nguyễn Ngọc BảoChâu28/01/2000 
4 Trương Ngô ÁiDân27/09/2000 
5 Vũ Thị AnhĐào07/05/2000 
6 Huỳnh Hoa HồngHân25/09/2000 
7 Nguyễn KhánhHuyền29/12/2000 
8 Lê GiaKhánh29/08/2000 
9 Nguyễn Vũ ĐăngLinh14/11/2000 
10 Trang Dương ThiênNhi29/03/2000 
11 Bùi Thị HàPhương03/04/2000 
12 Nguyễn Thừa ThiệnQuang09/04/2000 
13 Dương Đoàn TháiThanh17/08/2000 
14 Lê ChíThành08/01/2000 
15 Hà NgọcThảo05/06/2000 
16 Đặng ĐìnhThi27/04/2000 
17 Nguyễn Thị ThanhThư19/06/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home