ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,737
Yesterday:2,853
Today:1,068

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Business Communications
Exam room : BC-DH44ISB-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HoàngOanh17/12/2000 
2 Phạm ĐứcPhát08/04/2000 
3 Hoàng Trần MinhThảo09/11/2000 
4 Lương Thị PhươngThảo28/06/2000 
5 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
6 Nguyễn TrườngThịnh13/10/2000 
7 Lê Thị HiềnThục04/08/2000 
8 Đoàn Lê BảoTrâm11/01/2000 
9 Dương ThuTrang02/01/2000 
10 Võ Nguyễn ThùyTrang24/03/2000 
11 Nguyễn Ngọc PhươngTrinh06/05/2000 
12 Bùi Văn HoàiTrung17/11/2000 
13 Nguyễn Thị ThuUyên22/07/2000 
14 Hồ Thị ThanhVân28/06/2000 
15 Nguyễn Thị ThùyVân17/01/2000 
16 Võ ThànhVinh13/03/2000 
17 Trương ÁiVy04/10/2000 
18 Võ Nguyễn TườngVy14/02/2000 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home