ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,765
Yesterday:2,853
Today:1,096

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH43ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Nguyễn HuyHùng13/01/1999 
2 Nguyễn Thị CẩmHương01/05/1999 
3 Kiều QuangHuy24/09/1998 
4 Lê QuangHuy15/03/1999 
5 Nguyễn QuốcHuy29/09/1999 
6 Phan ĐứcHuy17/12/1999 
7 Lương MinhKhoa31/08/1999 
8 Phan Hồng NguyênKhoa30/07/1999 
9 Trần GiaKhương01/08/1999 
10 Nguyễn TuấnKiệt18/09/1999 
11 Nguyễn Ngọc YếnKiều17/10/1999 
12 Nguyễn NgọcLam16/05/1999 
13 Lý HồngNhung07/07/1999 
14 Võ Thị HoàngOanh30/12/1996 
15 Văn Thị DiễmPhúc04/12/1999 
16 Nguyễn Huỳnh KimPhương21/12/1999 
17 Vũ QuangThành14/05/1999 
18 Nguyễn Thị ThanhTrà20/02/1999 
19 Đặng TúTrân20/01/1999 
20 Nguyễn Thị Mỹ05/08/1999 
21 Lê ThuVân05/03/1999 
22 Võ Lưu TườngVi21/06/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home