ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,767
Yesterday:2,853
Today:1,098

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH43ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê QuangChương20/04/1997 
2 Ngô LệHạnh04/06/1999 
3 Phạm LêKhánh08/09/1999 
4 Hoàng Công ĐăngKhoa29/08/1999 
5 Phan Thị MỹLinh20/03/1999 
6 Nguyễn KhánhLy01/10/1999 
7 Nguyễn Dương ThanhMinh28/09/1999 
8 Phan Sỹ LêNghĩa29/08/1999 
9 Huỳnh Võ ThảoNgọc27/01/1999 
10 Nguyễn Đức BảoNgọc04/10/1999 
11 Trần Hoàng BảoNgọc01/01/1999 
12 Vũ Phương HồngNgọc10/10/1999 
13 Đinh LậpNhân24/09/1997 
14 Phan ĐìnhNhân04/07/1997 
15 Hoàng Thị MinhNhật29/10/1999 
16 Trần QuangNhật20/06/1999 
17 Nguyễn VũPhong18/01/1996 
18 Nguyễn Hữu MinhPhú29/06/1999 
19 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home