ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,466,005
Yesterday:2,688
Today:2,456

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH43ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Vũ QuỳnhGiang25/01/1999 
2 Nguyễn Thị Minh29/03/1999 
3 Trương Trần Phương14/11/1997 
4 Trần Thị MinhHoa12/03/1999 
5 Lương KỷLinh10/06/1999 
6 Nguyễn Lâm MỹLinh20/01/1999 
7 Nguyễn Thành ThiênQuang23/01/1999 
8 Lê PhươngQuỳnh05/05/1999 
9 Nguyễn Hoàng HươngQuỳnh07/11/1999 
10 Võ XuânQuỳnh21/04/1999 
11 Nguyễn Phạm MinhTâm11/06/1999 
12 Trần Lê UyênThanh30/10/1999 
13 Nguyễn Ngọc PhươngThảo14/07/1999 
14 Võ TrầnThiên26/09/1998 
15 Cao Đỗ VânThy01/06/1999 
16 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
17 Huỳnh Phạm ThảoTrân31/12/1999 
18 Mai Lê ThụcTrang31/07/1999 
19 Nguyễn Hoài TrúcUyên09/07/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home