ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,774
Yesterday:2,853
Today:1,105

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH43ISB-P5

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Alwine NicoleAnders03/02/1997 
2 Ông VânAnh24/08/1999 
3 SudeBaydilli02/12/1996 
4 Trương Minh BảoChâu30/08/1999 
5 Nguyễn TấnĐạt30/04/1999 
6 Nguyễn BíchNgọc08/06/1999 
7 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
8 Võ Hoàng TrangNhi16/11/1999 
9 Lưu Lê QuỳnhNhư29/10/1999 
10 Nguyễn Ngọc QuỳnhNhư12/06/1999 
11 Nguyễn QuỳnhNhư22/12/1999 
12 Nguyễn Hà KiềuOanh29/03/1999 
13 Phạm GiaPhúc05/12/1999 
14 Mai Nguyễn NgọcQuỳnh11/05/1999 
15 Vũ Đình KhánhQuỳnh28/11/1999 
16 Đậu Nguyễn DuyThắng31/03/1999 
17 Nguyễn Lê PhướcThịnh28/05/1999 
18 Phan Nguyễn HoàiThư04/10/1999 
19 Dương ThuTrà27/07/1999 
20 Trương KhánhTrâm11/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home