ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,776
Yesterday:2,853
Today:1,107

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Managerial Economics
Exam room : ME-DH43ISB-P6

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 RaphaelBauer13/02/1997 
2 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
3 Huỳnh Võ QuỳnhPhương03/02/1999 
4 Tăng MinhQuân20/02/1999 
5 Trần PhươngQuyên04/11/1999 
6 Nguyễn Trần ThanhTrang12/08/1999 
7 Phan Duy MinhTrí26/05/1999 
8 Văn TuyếtTrinh09/04/1999 
9 Lê ThanhTrúc24/03/1999 
10 Nguyễn MinhTrưởng07/08/1999 
11 Dương MaiUyên05/03/1999 
12 Nguyễn Trang PhươngUyên04/11/1999 
13 Nguyễn Anh QuốcVăn26/05/1999 
14 Nguyễn Sơn MaiVi03/08/1999 
15 Tăng ThếVinh20/03/1999 
16 Nguyễn Diệp ThảoVy18/05/1999 
17 Nguyễn Hoàng PhươngVy07/05/1999 
18 Trần HảiVy10/01/1999 
19 Võ Thị ThảoVy28/12/1999 
20 Nguyễn Ngọc PhiYến05/05/1999 
21 Phạm Thị HảiYến20/02/1999 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home