ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,817
Yesterday:2,853
Today:1,148

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Trần MinhAnh11/06/1998 
3 Ưng Triệu GiaBảo07/06/1997 
4 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
5 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
6 Lê MinhĐức27/08/1998 
7 Khương AnhDũng03/05/1998 
8 Trần KhươngDuy05/04/1998 
9 Lê TrầnHải07/05/1998 
10 Nguyễn ThếHải17/07/1998 
11 Nguyễn ThếHiển01/04/1995 
12 Phạm VươngHuy05/01/1998 
13 Nguyễn HoàngMinh28/07/1998 
14 Trương VănNam28/07/1998 
15 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
16 Trần PhươngQuyên04/11/1999 
17 Đổng ThuThảo30/10/1998 
18 Lê VũThiện30/12/1998 
19 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
20 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
21 Nguyễn Thị ÁiVy23/06/1997 
22 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home