ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,818
Yesterday:2,853
Today:1,149

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Diệp MỹAnh13/06/1998 
2 Lê Thị QuếAnh26/11/1998 
3 Phạm Mai QuỳnhAnh16/11/1997 
4 Dương Thị LinhĐan06/02/1998 
5 Nguyễn Đức MinhĐăng23/12/1998 
6 Lê Ngọc TốĐoan08/12/1998 
7 Nguyễn PhướcHậu24/12/1998 
8 Lê ThanhHiếu19/02/1998 
9 Nguyễn Thị HảiHương28/10/1998 
10 FranziskaKrug02/10/1997 
11 Trần NgọcLan16/09/1998 
12 Hà Nguyễn KhánhLinh09/12/1998 
13 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
14 Trần PhươngMai02/06/1998 
15 Du GiaMinh24/08/1998 
16 KenichiMorita06/03/1997 
17 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
18 Đinh Nguyễn HồngNgọc23/08/1998 
19 Nguyễn Thị HồngNgọc26/03/1998 
20 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home