ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,979
Yesterday:2,898
Today:6,412

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Organisational Behaviour
Exam room : OB-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trịnh NhưAn31/10/1998 
2 Hoàng QuỳnhChâu08/05/1997 
3 Nguyễn BảoDuy06/11/1998 
4 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
5 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
6 Trương ThùyGiang06/10/1998 
7 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
8 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
9 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
10 Bảo Tôn Nữ ThuPhương19/08/1999 
11 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
12 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
13 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
14 Trương KhánhTrâm11/10/1998 
15 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
16 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
17 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
18 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home