ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,176
Yesterday:2,898
Today:6,609

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
2 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
3 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
4 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
5 Phạm MỹDuyên25/08/1998 
6 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
7 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
8 Lý HoànHảo13/04/1998 
9 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
10 Hoàng05/04/1998 
11 Lâm NgọcHuy12/03/1997 
12 Trần GiaHuy19/07/1998 
13 Lê NguyênKhang07/01/1998 
14 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
15 Nguyễn Ngọc HoàngLan23/08/1998 
16 JiyoonLee31/10/1997 
17 Nguyễn Thị MỹNa04/09/1998 
18 Lê XuânNam20/01/1998 
19 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
20 Nguyễn Thị HồngNgọc26/03/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home