ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,917,389
Yesterday:1,458
Today:1,718

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
2 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
3 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
4 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
5 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
6 Nguyễn Lê HoàiTâm25/08/1998 
7 La ThanhThanh17/09/1998 
8 Dương ÁiThi19/06/1998 
9 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
10 Đào AnhThư10/11/1998 
11 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
12 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
13 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
14 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
15 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
16 Hoàng Anh12/01/1998 
17 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
18 Tô NhãVăn15/08/1998 
19 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home