ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,187
Yesterday:2,898
Today:6,620

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
2 Trần Thị HuỳnhNhư29/03/1997 
3 Nguyễn KimPhương03/10/1998 
4 Lê HảiQuỳnh11/09/1998 
5 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
6 La ThanhThanh17/09/1998 
7 Dương ÁiThi19/06/1998 
8 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
9 Đào AnhThư10/11/1998 
10 Nguyễn Trần ÝThụy26/01/1998 
11 Nguyễn Dương NhậtTiên22/11/1998 
12 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
13 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
14 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
15 Hoàng Anh12/01/1998 
16 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
17 Tô NhãVăn15/08/1998 
18 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home