ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,173,197
Yesterday:2,898
Today:6,630

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phan Long TrâmAnh12/09/1998 
2 Trần MinhAnh11/06/1998 
3 Lê PhươngÁnh04/06/1995 
4 Phạm TríCường04/02/1998 
5 Nguyễn Hoàng LinhĐan30/06/1999 
6 Lê MinhĐức27/08/1998 
7 Nguyễn Thị MỹDuyên16/01/1998 
8 Mai XuânHải29/04/1998 
9 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
10 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
11 Nguyễn Ngọc ĐứcHuy30/01/1998 
12 Lưu TháiNghĩa11/10/1994 
13 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
14 Võ Thị HuỳnhNhư03/01/1998 
15 Nguyễn ThanhPhong16/07/1998 
16 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
17 Vũ ThịThu02/09/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home