ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,844
Yesterday:2,853
Today:1,175

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Consumer Behaviour
Exam room : CB-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Hoàng Thị MinhAnh14/07/1998 
2 Trần QuốcBảo28/05/1998 
3 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
4 Nguyễn Lê ThuGiang03/10/1998 
5 Đặng Lâm MinhHải07/11/1998 
6 FranziskaKrug02/10/1997 
7 Trần HàMy11/12/1998 
8 Bành MỹMỹ12/07/1998 
9 Trương VănNam28/07/1998 
10 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
11 Bùi Thị XuânTiên03/10/1998 
12 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
13 Đinh Thị MaiTrinh14/09/1993 
14 Trần VĩnhTrí23/12/1996 
15 Bùi ĐìnhTuấn26/06/1998 
16 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home