ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,602
Yesterday:2,853
Today:933

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Marketing Research
Exam room : MR-DH42ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Phạm Mai QuỳnhAnh16/11/1997 
2 Trần MinhAnh11/06/1998 
3 Nguyễn NgọcÁnh22/12/1997 
4 Trần QuốcBảo28/05/1998 
5 Nguyễn Trần QuỳnhChâu08/06/1997 
6 Phạm TríCường04/02/1998 
7 Nguyễn ThùyDung02/08/1998 
8 Nguyễn TiếnDũng16/10/1998 
9 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
10 Nguyễn ĐìnhGia29/07/1997 
11 Nguyễn Thị Bảo01/01/1998 
12 Lê TrầnHải07/05/1998 
13 Mai XuânHải29/04/1998 
14 Nguyễn Thị KhánhHằng10/01/1998 
15 Lý HoànHảo13/04/1998 
16 Nguyễn Vũ PhươngHiền08/10/1997 
17 Hoàng05/04/1998 
18 Lâm NgọcHuy12/03/1997 
19 Trần GiaHuy19/07/1998 
20 EdgarasJakelaitis24/02/1996 
21 Huỳnh TuấnKhoa03/01/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home