ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,722
Yesterday:2,853
Today:1,053

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH42ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Bùi KhangCát11/02/1997 
2 Trần Lê ViệtLong20/03/1998 
3 Trần PhươngMai02/06/1998 
4 Du GiaMinh24/08/1998 
5 Huỳnh Thị NgọcNghĩa07/12/1998 
6 Đinh Nguyễn HồngNgọc23/08/1998 
7 Nguyễn Thị ThảoNguyên02/02/1998 
8 Phạm HạnhNguyên12/12/1998 
9 Trần Thị QuỳnhNhư09/03/1998 
10 Nguyễn SơnPhụng06/09/1998 
11 Trần Anh XuânPhương17/03/1998 
12 Lê ĐìnhThịnh06/09/1998 
13 Nguyễn Ngọc AnhThy28/05/1998 
14 Nguyễn MạnhTiến09/07/1998 
15 Trần NgọcTrinh09/11/1997 
16 Nguyễn Ngọc ThanhTrúc12/11/1997 
17 Nguyễn Ngọc MinhUyên13/04/1998 
18 Võ Nguyễn PhươngUyên12/04/1998 
19 Phan Ngọc ThùyVy01/10/1997 
20 Nguyễn Ngọc BảoXuyên25/04/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home