ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,164,724
Yesterday:2,853
Today:1,055

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH42ISB-P3

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Ngọc MinhAnh24/09/1998 
2 Ưng Triệu GiaBảo07/06/1997 
3 Hứa KimChi11/03/1998 
4 Nguyễn Lê ThụyĐan13/09/1998 
5 Lê MinhĐức27/08/1998 
6 Khương AnhDũng03/05/1998 
7 Nguyễn ĐứcDuy14/08/1998 
8 Trần KhươngDuy05/04/1998 
9 Nguyễn ThếHải17/07/1998 
10 Nguyễn Thị PhươngHoa08/03/1998 
11 Phạm VươngHuy05/01/1998 
12 Lê NguyênKhang07/01/1998 
13 JiyoonLee31/10/1997 
14 Vũ HoàngNgân20/09/1998 
15 Đặng MinhNghĩa16/09/1998 
16 Trương Quang BảoNgọc09/01/1998 
17 Nguyễn Kim YếnNguyệt08/01/1998 
18 KazuyaOno04/07/1997 
19 Trần PhươngQuỳnh22/03/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home