ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,236
Yesterday:2,898
Today:5,669

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Human Resource Management
Exam room : HRM-DH42ISB-P4

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 La ThanhThanh17/09/1998 
2 Đổng ThuThảo30/10/1998 
3 Lê VũThiện30/12/1998 
4 Đặng PhúcThịnh06/03/1997 
5 Đỗ Đức LêThịnh23/05/1998 
6 Lăng Nguyễn GiaThịnh04/06/1998 
7 Vũ ThịThu02/09/1998 
8 Đào AnhThư10/11/1998 
9 Huỳnh TrungTính01/05/1998 
10 Tăng Hải NgọcTrâm13/10/1998 
11 Nguyễn Lê BảoTrân24/10/1998 
12 Nguyễn HươngTrang02/08/1997 
13 Trần Vũ ThùyTrinh03/11/1998 
14 Hoàng Anh12/01/1998 
15 Vũ ThanhTùng15/09/1998 
16 Tô NhãVăn15/08/1998 
17 Nguyễn Bạch TườngVy26/10/1998 
18 Nguyễn Thị ÁiVy23/06/1997 
19 Võ Nguyễn ThúyVy20/10/1998 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home