ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:1,757,051
Yesterday:1,948
Today:1,386

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Auditing
Exam room : Au-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
2 Lê QuangChương20/04/1997 
3 Văn Nguyễn TiếnĐạt06/06/1997 
4 Lê NguyễnHào07/01/1996 
5 Hồ Sử ThảoHiếu03/04/1997 
6 Trịnh NhậtHoàng05/11/1997 
7 Hồ ĐăngKhoa01/05/1996 
8 Nguyễn Thị MỹLinh29/03/1997 
9 SiinaLitmanen02/05/1994 
10 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
11 Đinh LậpNhân24/09/1997 
12 Phạm QuangNhật18/03/1997 
13 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
14 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
15 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
16 Nguyễn Đặng VânThi21/12/1997 
17 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
18 Phan Ngọc ThùyVy01/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home