ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,103
Yesterday:2,898
Today:5,536

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Auditing
Exam room : Au-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Lê Vũ MaiAnh18/04/1997 
2 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
3 Lê QuangChương20/04/1997 
4 Văn Nguyễn TiếnĐạt06/06/1997 
5 Lê NguyễnHào07/01/1996 
6 Hồ Sử ThảoHiếu03/04/1997 
7 Trịnh NhậtHoàng05/11/1997 
8 Hồ ĐăngKhoa01/05/1996 
9 Nguyễn Thị MỹLinh29/03/1997 
10 SiinaLitmanen02/05/1994 
11 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
12 Đinh LậpNhân24/09/1997 
13 Phạm QuangNhật18/03/1997 
14 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
15 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
16 Trương ThiênThanh28/04/1997 
17 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
18 Nguyễn Đặng VânThi21/12/1997 
19 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
20 Phan Ngọc ThùyVy01/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home