ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,288
Yesterday:2,898
Today:5,721

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Risk Management
Exam room : FRM-DH41ISB-P1

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Nguyễn Thị LâmAnh05/02/1997 
2 Phạm MinhAnh01/04/1997 
3 Phạm Thị NgọcAnh23/08/1997 
4 Nguyễn HảiBình21/02/1997 
5 Huỳnh Phúc KimChâu02/08/1997 
6 Lê QuangChương20/04/1997 
7 Văn Nguyễn TiếnĐạt06/06/1997 
8 Mai Thị KimHằng07/05/1997 
9 Trần Thị ThúyHòa05/10/1997 
10 Mai HuyHoàng31/01/1997 
11 Nguyễn ĐứcHoàng18/02/1997 
12 Nguyễn Đặng QuốcHưng06/03/1997 
13 Trần Huỳnh HoànKhôi07/11/1997 
14 Vương TuấnLâm19/12/1997 
15 Nguyễn Thị MỹLinh29/03/1997 
16 SiinaLitmanen02/05/1994 
17 Đặng Hà BảoNgân13/10/1997 
18 Vũ ThanhNgân16/10/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home