ONLINE SUPPORT

Training

INFORMATION SEARCH
WEB LINKVisit:2,172,298
Yesterday:2,898
Today:5,731

LIST STUDENT EXAM ROOM
Subjects : Financial Risk Management
Exam room : FRM-DH41ISB-P2

NoStudent IDExamIDSurnameNameDate of birthSubjectsOriginal classNote
1 Trần Phan BảoNgọc01/02/1997 
2 Võ Xuân BảoNgọc04/07/1997 
3 Đinh LậpNhân24/09/1997 
4 Lê UyênNhật29/09/1997 
5 Mai UyểnNhi20/05/1997 
6 Hoàng Thị HoàiPhương21/01/1997 
7 Phan Thị NgọcQuý27/06/1997 
8 Dương ThuQuỳnh26/12/1997 
9 Nguyễn HoàngTấn05/03/1997 
10 Khưu Lý ThanhThanh14/04/1997 
11 Nguyễn Dương ThanhThảo21/08/1997 
12 Nguyễn Đặng VânThi21/12/1997 
13 Nguyễn Thị LệThu21/07/1997 
14 Phạm Thị NgọcThùy25/10/1997 
15 Từ Nguyễn CátTiên19/12/1997 
16 Phạm QuangTriệu27/11/1997 
17 Huỳnh MỹVân04/02/1997 
18 Vương Hoàng19/06/1997 
Home  |  Contact  |  Feedback  |  Back to Home